TISKOVÁ ZPRÁVA – Vraťte maturitu zpět do škol

VRAŤTE MATURITU ZPĚT DO ŠKOL

Současný model státní maturity z češtiny má několik zásadních nedostatků:

  1. Je finanční, časově i administrativně náročný – zatěžuje státní rozpočet i fungování škol.
  2. Směruje výuku rodného jazyka k teoretickým znalostem, v praxi nepoužívaným pojmům, strojovému psaní a formálním analýzám textů.
  3. Může mít negativní dopad na vztah mladé generace k literatuře i jazyku.

SUČJL dlouhodobě kritizuje  centrální opravování slohů (kvůli částečně subjektivním kritériím a neprůhlednému způsobu hodnocení) i systém a předepsanou formu ústního zkoušení. Centralizovaná školní maturitní četba má za následek škrtání titulů, vznikají unifikované seznamy, v nichž se objevují stále stejné knihy. Předepsaná analýza textů vede studenty k memorování rozborů a kontextů, neučí je myslet v souvislostech a hledat v literatuře odpovědi na základní otázky lidského života.

 

Navrhujeme následující model maturity z češtiny:

  • KLOUZAVÝ TEST MATURITNÍHO MINIMA, ověřující především praktickou práci s jazykem: znalost pravopisu, tvarosloví, interpunkce a základní stylistiky, porozumění textu. Test by mohl být doplněn jednoduchým strukturovaným útvarem, opravovaným centrálně (formální dopis, zamyšlení s argumentací).
  • Tento test by studenti mohli psát ve dvou termínech v předposledním a posledním ročníku (ale pouze třikrát). Splněné minimum by sloužilo jako vstupenka ke školní části maturity. Zároveň by studenti s malou šancí v testu uspět mohli včas zvážit přestup na nematuritní formu vzdělání. Nebo by školy mohly fungovat dvoukolejně a nabízet těmto studentům jiný výstup – výuční list.
  • MATURITNÍ ZKOUŠKA v kompetenci škol a učitelů, kteří dokážou nejlépe přizpůsobit své požadavky konkrétnímu typu studentů. Samozřejmě pod podmínkou, že budou zachovány obě části zkoušky – ústní a písemná.
  • Konkrétní podoby těchto zkoušek (čtyřhodinové slohy; práce s informacemi; obhajoby domácích esejí; tematické okruhy k rozhovorům o literatuře) by pak svědčily o zaměření, kreativitě a schopnostech učitelů jednotlivých škol a pomohly by vyvést české školství z uniformity a šedi, která ho sužuje.

 

Lenka Dohnalová, předsedkyně SUČJL, 736221840

Veronika Valíková, TM SUČJL, 724843356

  1. 5. 2018

tisková zpráva ve formátu .doc (dokument Word) ke stažení zde.