Tisková zpráva: NÁVRH NA ZMĚNU MATURITY Z ČJL a OTEVŘENÍ DISKUSE O REVIZI RVP

TIsková zpráva ve formátu .pdf ke stažení zde.


NÁVRH NA ZMĚNU MATURITY Z ČJL a OTEVŘENÍ DISKUSE O REVIZI RVP

  1. Maturitní zkouška

Společnost učitelů českého jazyka a literatury vítá návrhy ministra Roberta Plagy na změnu maturity z ČJL, podle nichž by od roku 2020/21 mohl být součástí státní zkoušky pouze didaktický test a slohové práce i ústní zkoušení by se vrátily zpět do kompetence škol.

SUČJL vznikla v roce 2012 po prvním centrálním opravování slohů; tehdy se na češtináře celé republiky obraceli studenti, kteří nebyli s hodnocením spokojeni. Od té doby setrvale upozorňujeme na nedostatky centrálního zadávání a hodnocení slohů i ústního zkoušení.

Problémy slohových prací řízených CERMATem:
studenti nacvičují umělé útvary, týkající se neexistujících událostí, učí se trefovat do formy, obsah ztrácí na důležitosti;
– dvě z šesti hodnotících kritérií jsou velmi subjektivní (1 A a B – téma, zpracování útvaru), dvě mírně (2B – lexikum, 3B – soudržnost textu), pouze dvě lze opravit červenou tužkou (2A – pravopis, 3A – syntax a koheze);
– centrální opravování je velmi neprůhledné, student dostane pouze tabulku s body a unifikovanými frázemi, pokud chce vědět, kde udělal chybu, musí se odvolat.

Problémy ústního zkoušení:
– analýza textu probíhá podle dané struktury (pětadvacet položek), studenti stahují z internetu formální rozbory, otázky lze předvídat, navíc se dají nacvičit;
školní seznamy maturitní četby se v mnoha titulech shodují, četba pro studenty se tak velmi zužuje (především na knihy, které četli všichni češtináři);
– u zkoušky není příliš prostoru na čtenářskou reflexi, interpretaci, srovnávání témat a souvislostí.

  1. Konference Strategie vzdělávací politiky ČR 2030 + revize RVP

SUČJL potěšilo otevření široké diskuse o cílech vzdělávání a revizi RVP v rámci konference konané 28. 2. 2019. Považujeme to za vstřícný krok směrem k učitelské veřejnosti, která byla v posledních letech při tvorbě vzdělávacích koncepcí opomíjena. Přitom učitelé mohou práci ministerstva obohatit o praktické zkušenosti a upozornit na chyby systému, které odborníci mimo praxi lehce přehlédnou.
S revizí RVP češtiny souhlasíme. Domníváme se, že učitelům by usnadnilo práci, kdyby studenti byli motivovaní, zaujatí a identifikovaní s tím, co jim škola a učitelé nabízejí – a to dnes často nejsou, i proto, že se učí věci, které v životě neupotřebí (problémem je především realizace výstupů tvořených na základě RVP, které výuku ovlivňují).
Je nutné prodiskutovat, CO je třeba učit a PROČ to máme učit – a pak jasně a jednoznačně sepsat stručné minimum, které nelze pominout. Věříme, že smysluplnější obsah výuky zvedne sebedůvěru učitelů i motivaci mnohých studentů.

Lenka Dohnalová, předsedkyně:  dohnalenka@email.cz, 736221840
Veronika Valíková (Šubová), tisková mluvčí: ver.valikova@seznam.cz, 724843356