Tisková zpráva: LITERATURA JAKO UČEBNICE ETIKY (konference Společnosti učitelů ČJL)

V pátek 28. 1. 2022 pořádala SUČJL online konferenci o literatuře ve školách. Připojilo se téměř sto učitelů ZŠ A SŠ a zhruba desítka akademiků.

1. část

Diskuse akademiků a s akademiky. Otázky, které nás trápí v hodinách literatury, najdete v programu konference:

https://www.spolucjl.cz/program-konference-sucjl/

V diskusi zaznělo:

Paní docentka Iva Gejgušová (Ostravská univerzita) zdůraznila, jak důležitá je svoboda učitelů, a připomněla, že literární historie a teorie jsou užitečným nástrojem, ale neměly by být cílem literární výchovy.

Profesor Pavel Janoušek vyjádřil obavy z potlačování literární historie v nových vzdělávacích koncepcích.

Docent Josef Bartoň (Teologická fakulta UK) připomněl důležitost textů starého Řecka a Říma a starých příběhů.

 Mgr. Tereza Dědinová, Ph. D., (Masarykova univerzita) se vyjádřila k „nečtenářství“ mladých – čtou, ale něco jiného, než četli jejich předci.

PhDr. Vlastimil Čech, Ph.D., (Masarykova univerzita)upozornil na akutní nedostatek čítanek a různých zásobníků delších textů.

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph. D., zmínil 19. století (mladé lidi více zajímá světová literatura z toho to období, pozn. SUČJL).

2. část

Prezentace. Obsahují obhajobu fantastické literatury i tematického vyučování, zajímavé cesty k poezii, zprávu o revizi čjl i informace o problémech státních maturit.

Záznam celé konference + jednotlivé prezentace najdete zde:

https://www.spolucjl.cz/prispevky-a-videozaznam-konference/

Závěr:

Češtináře nejvíc trápí nesvoboda, diktát různých nedomyšlených reforem a zkoušek, nedostatek kvalitních a použitelných učebnic, zejména zásobníků textů s ukázkami z moderní literatury.

Věříme, že MŠMT bude chystané změny a reformy, zejména ty maturitní, které chce oznámit tento týden, konzultovat s češtinářskými asociacemi. S námi zatím nejedná.

Lenka Dohnalová (dohnalenka@email.cz, 736221840)

a Veronika Valíková (ver.valikova@seznam.cz, 724843356)