Příspěvky prezentujících a videozáznam online konference SPOLUČJL

Videozáznam rozdělený na jednotlivé příspěvky naleznete na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPUjcbK7hDl1UgSeVjf5OjiDhL9YJnEj1

Se svolením také rádi zveřejňujeme příspěvky prezentujících:

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.: Přes Zakázaný les ke Kouzelnému vrchu: tři poznámky o fantastice (FF MU)

Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.: Fikce jako bezpečná cesta k poznání reality (ÚČL FF MU)

Mgr. Petr Fuka: Společné hloubkové čtení 

Mgr. Petr Koubek, Ph.D.: Tvořivá literární výchova na Evropské škole Brusel 3 (EEB 3, NPI ČR)

Mgr. Jan Hrouda: K literární výchově na středních školách: Co mohu a co musím? (PF UJEP)

PhDr. Ondřej Hausenblas: Jak můžeme vrátit literatuře její smysl a proč je potřeba učit ji zajímavě?

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.: Proč a jak revidovat RVP a co nového to přinese ve vyučování českého jazyka a literatury? (NPI ČR)

Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka: K pojetí výuky literární teorie v česko-polském příhraničí a několik úvah o ústní MZ z ČJL 

PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.: Jak přijít na chuť poezii: několik tezí k hledání možných cest

Mgr. Tatiana Hrušovská: Výchova k vedomiu smrteľnosti (Prešovská univerzita)

Mgr. et Mgr. Adéla Štěpánková: Současná literatura pro děti a mládež s mezigenerační tematikou

Mgr. Veronika Valíková: Propojme příběhy se životem – Zásadní životní témata v moderní světové próze