Komuniké SUČJL 2017

ke stažení ve formátu .pdf: Komuniké 2017


 

Společnost učitelů ČJL (SUČJL) 2017:  VRAŤTE MATURITU ZPĚT DO ŠKOL

 

SM byla zavedena v roce 2011. Češtinářský model byl od té doby několikrát změněn, jeho současná podoba dle našeho názoru svazuje a omezuje studenty i učitele.
Letos navíc MŠMT opět spouští centrální hodnocení maturitních slohů, zrušené v roce 2012.
11. 4. se píšou slohové práce, které budou naskenované odeslány CERMATU.

 

Maturita z ČJL se skládá ze tří částí – každá z nich s sebou nese řadu problémů:

  • DIDAKTICKÝ TEST

Po počátečních nedostatcích (mnoho pojmů ateorie, nejednoznačně zadané otázky, interpretace“ poezie aj.) se didaktické testy zlepšily. Preferujeme zaměření na pravopis, skladbu, stylistiku a porozumění textu (v rozumné míře).
Nepovažujeme za šťastné zavedení Seznamu literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z ČJL (http://www.novamaturita.cz/seznam-literarnich-zanru-a-autoru-k-didaktickemu-testu-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-1404038378.html. Je zaměřen na literární historii a starší českou literaturu, chybí v něm mnozí významní autoři moderní literatury. Nejvíce to pravděpodobně uškodí odborným a učňovským školám, jejichž učitelé jsou omezeni hodinovými dotacemi.
Testy by mohly být doplněny kratším, jasně vymezeným slohovým útvarem, opravovaným centrálně.

  • SLOHOVÉ PRÁCE

Témata slohových prací nejsou příliš dobře volena, výběr je pestrý, ale zrádný (publicistické útvary).
CENTRÁLNÍ HODNOCENÍ MATURITNÍCH SLOHŮ, které MŠMT opět zavádí a s nímž měli studenti i učitelé v roce 2012 velký problém, nepodporujeme. Problémem jsou především kritéria hodnocení, založená na sto let staré teorii funkčních stylů, která koliduje s praxí (nejvíce stížností bylo v roce 2012 na kritéria  1A a 1B – naplnění zadání a naplnění útvaru).

  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Zde je problémů několik:

  1. Student maturuje z dvaceti titulů. Po celou zkoušku hovoří o jednom díle, což zejména na negymnaziálních typech škol vede spíš k memorování rozborů, nikoli k četbě.
  1. Struktura zkoušení je striktně daná CERMATEM – zkouškový „manuál“ obsahuje zhruba 25 bodů a vyžaduje formální analýzu díla –není prostor pro interpretaci, čtenářský zážitek ani tematické srovnávání dalších děl.

Obecná struktura ústní zkoušky

  1. Školní seznam maturitní četby nutí učitele sjednotita „zprůměrovat“ seznamy děl, což vede k unifikaci a opakování stále stejných titulů; nejvíce se samozřejmě škrtá moderní literatura, na školách se opět vytváří „povinná četba“.

 

RESUMÉ:

Nechť si stát a Cermat ponechají kontrolu nad „maturitními“ testy, slohové práce a ústní zkoušení by měly být vráceny do kompetence škol.

 

Za Společnost učitelů ČJL:

Lenka Dohnalová – předsedkyně (dohnalenka@email.cz, 736221840), Veronika Valíková (úředně Šubová) – tisková mluvčí (ver.valikova@ seznam.cz, 724843356), členky výkonné rady Hana Vacková, Dagmar Benovičová, Šárka Šandová (sandova@ghorice.cz, 737646071)