SPOLUČJL

Zakládací dopis SPOLUČJL:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o založení Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Naše sdružení má tyto cíle:

  1. hledat a vytvářet shodu v tom, co a jak učit v hodinách českého jazyka,
  2. poskytovat odborné podněty a inspiraci institucím ve vzdělávání, školám, učitelům

   a prosadit se při jednání s nimi,

  1. pečovat o návaznost ve vyučování ČJL na všech stupních vzdělávání,
  2. podporovat setkávání a profesní vzdělávání učitelů českého jazyka,
  3. stát se otevřenou platformou různorodých názorů.

 

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.spolucjl.cz.

Lze s námi také komunikovat na emailové adrese spolucjl@seznam.cz.

 

V případě zájmu se těšíme na setkání s Vámi.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury

Další informace o členství ve společnosti, stanovách apod. naleznete na stránce Stanovy a členství