Historie SPOLUČJL

Občanské sdružení Společnost učitelů českého jazyka a literatury (dále jen Společnost) vznikla spontánně jako reakce na centrální hodnocení maturitních slohových prací ve školním roce 2011/2012. Její založení navázalo na petiční akci Vraťte maturitu do škol, která byla iniciativou Veroniky Valíkové (Arcibiskupské gymnázium, Praha), a na debaty, které se v létě r. 2012 rozhořely na webových stránkách společnosti EDUin. Základním podnětem byla snaha vytvořit společenství učitelů českého jazyka a literatury, kterou profesní obec dlouhodobě postrádá. Prvotní zakladatelské kroky spolu s Veronikou Valíkovou podnikly také Lenka Dohnalová a Hana Vacková (Gymnázium Olomouc – Hejčín).

Další přípravné setkání se uskutečnilo 1. 12.2012, taktéž v Olomouci. Debata se točila hlavně kolem stanov Společnosti – šlo mj. o to, zda vytvořit společnost otevřenou všem typům škol a vzdělávacích zařízení, nebo uzavřenou komoru profesní. Většina účastníků setkání se shodla na otevřené společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Dále přijala návrh stanov Společnosti a zvolila pětičlennou výkonnou radu.

Třetí přípravné setkání se uskutečnilo rovněž v Olomouci dne 26. 1.2013.

Čtvrté setkání se uskutečnilo v Brně dne 14. 9.2013

 

SPOLUČJL, o. s. bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 6. února 2013 pod číslem jednacím VS/1 – 1/91941/13 – R a s přiděleným IČO 01393693.