Program konference SPOLUČJL

LITERATURA JAKO UČEBNICE ETIKY

28. 1. 2022 od 17:30 do 21:30

1. část – Diskuse akademiků a s akademiky

Co nás trápí v souvislosti s literaturou ve školách (17:30–18:30)

Proč děti i studenty přestává bavit literatura jako školní předmět?

Čeština (a literatura) se pro mnoho mladých lidí opět stává obávaným a nepopulárním předmětem (jako za totality). Kde se stala chyba? Je to tím, že děti a studenti méně čtou a mají problém s psaným slovem, nebo za to může i škola? A jsou na vině pouze učitelé, nebo za to mohou i reformy posledních desetiletí?

Proč přestávají číst?

Mohou za to pouze moderní technologie a přemíra nabízených zábav? Nebo jsou příčiny i jinde? Hovoříme s dětmi o knihách tak, aby je to zajímalo – v rodinách i ve školách? Bavíme se s nimi o postavách a jejich motivaci, o dobru a zlu, o strachu z jistých témat a motivů? Ptáme se jich na texty, které rády čtou? Necháme si poradit, jakou knihu přečíst?

Jak můžeme vrátit literatuře její smysl a proč je potřeba ji učit zajímavě? Jak to udělat?

Nespoléháme na všespásné moderní metody, které nám ukážou, jak učit to či ono téma či určitý text? Neměli bychom více přemýšlet o tom, co učíme a proč to učíme? Poukazovat více na etiku a motivaci postav? Nepropojovat více příběhy (a pocity), které autoři vetkli do knih, se životními zkušenostmi, představami, obavami mladých čtenářů? Aby jim ty příběhy (a pocity) byly bližší, aby pochopili, že v knihách mohou najít odpovědi na mnohé otázky? Nebo naopak jen ty otázky?

Jak nakládat s poezií?

Proč učitelé bazírují na formálních rozborech a pojmech? A proč se nezačíná s epickou poezií, která je dětem logicky bližší? Je cestou k pochopení poezie jen literárněvědná analýza a vyhledávání obrazných pojmenování? Nebo ji lze vnímat jako jedinečný text, kterým se s námi básník snaží komunikovat a k němuž si každý hledá individuální cestu?

Jak s literární teorií a historií?

Proč přetěžujeme studenty pojmy a přemírou ismů? Proč lpíme na formálních rozborech textů, které literaturu znechutí i velkým čtenářům? Nemělo by abstraktním pojmům a definicím předcházet pochopení jejich obsahu a zákonitostí? Tedy od konkrétního k abstraktnímu, ne naopak?

Jak dostat do hodin více textů moderní (světové) literatury?

Proč místo literatury stále ještě učíme mnoho hodin literárního dějepisu (ismy, jména, data)? Co je třeba redukovat? Proč ze středoškolských hodin literatury i maturitních seznamů četby mizí autoři zvučných jmen a skvělá díla moderní literatury? Proč se moderní světovou literaturu systematicky učí budoucí češtináři jen na některých fakultách (Ostrava, Brno, Liberec).

Víme si rady s maturitami?

Proč nemohou ústní zkoušku přizpůsobit češtináři svým školám a vytvořit zajímavé modely, které by přivedly ke knihám nové generace studentů?

2. část – tři bloky prezentací (18:30–21:00)

1. blok (18:15–19:15)

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.: Přes Zakázaný les ke Kouzelnému vrchu: tři poznámky o fantastice (FF MU)

Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.: Fikce jako bezpečná cesta k poznání reality (ÚČL FF MU)

Mgr. Petr Fuka: Společné hloubkové čtení 

Mgr. Petr Koubek, Ph.D.: Tvořivá literární výchova na Evropské škole Brusel 3 (EEB 3, NPI ČR)


2. blok (19:15–20:15)

Mgr. Jan Hrouda: K literární výchově na středních školách: Co mohu a co musím? (PF UJEP)

PhDr. Ondřej Hausenblas: Jak můžeme vrátit literatuře její smysl a proč je potřeba učit ji zajímavě?

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.: Proč a jak revidovat RVP a co nového to přinese ve vyučování českého jazyka a literatury? (NPI ČR)

Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka: K pojetí výuky literární teorie v česko-polském příhraničí a několik úvah o ústní MZ z ČJL 


3. blok (20:15–21:15)

PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.: Jak přijít na chuť poezii: několik tezí k hledání možných cest

Mgr. Tatiana Hrušovská: Výchova k vedomiu smrteľnosti (Prešovská univerzita)

Mgr. et Mgr. Adéla Štěpánková: Současná literatura pro děti a mládež s mezigenerační tematikou

Mgr. Veronika Valíková: Propojme příběhy se životem – Zásadní životní témata v moderní světové próze

3. část – závěrečná diskuse (21:00–21:30)

Těšíme se na vás!

Za SUČJL Lenka Dohnalová, Hana Vacková, Gabriel Juchelka a Veronika Valíková