Stanovisko Společnosti učitelů ČJL k úloze 27 z letošního maturitního didaktického testu

Karel Lippmann v diskusi na České škole napsal: “Např. úloha 27 požaduje jednoznačnou odpověď na tuto otázku: „Ve kterém z následujících slov má předpona pře- stejný význam jako ve slově přechytračit? (Posuzované slovo se vyskytuje v úseku výchozího textu musí nejen přechytračit knížepána.)“ Žák má na výběr: A) přenechat, B) přehlasovat, C) přestřihnout, D) přeslechnout. Autor úlohy si vůbec neuvědomuje, že v žádném z pěti srovnávaných slov nemůže mít předpona pře- stejný význam, protože uvedená slovesa mají význam velmi různý, a ten zpětně modifikuje i význam předpony.“ Na základě dotazu Janka Wagnera zaujala k úloze stanovisko Společnost učitelů českého jazyka a literatury:


Celý článek na webu Česká škola k přečtení zde: http://www.ceskaskola.cz/2018/05/stanovisko-spolecnosti-ucitelu-cjl-k.html