TISKOVÁ ZPRÁVA – Společnost učitelů ČJL (SUČJL) k centrálnímu hodnocení maturitních slohů

Obnovené centrální hodnocení přineslo několik problémů:

1. Studenti byli s hodnocením svých slohů seznamováni těsně před začátkem ústních maturit. Ti, kteří maturovali v pondělí, se tedy své hodnocení dozvěděli v den konání zkoušky, což nepovažujeme za korektní.

2. Ohledně hodnocení panují značné nejasnosti – studenti dostávají tabulky s bodovým ohodnocením v šesti kritériích (1A téma, obsah; 1B – útvar komunikační situace; 2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba, 2B – lexikum, 3A – větná syntax, textová koheze, 3B – nadvětná syntax, koherence textu) a instantní komentáře, zkopírované z tabulky pro hodnotitele. Nevědí ovšem, kde ve své práci udělali chyby.

3. Na mnoha školách jsou velmi dobří studenti se svým hodnocením nespokojení. Množí se případy jedničkářů, kteří mají didaktický test i ústní přes 90% a známku z ČJL jim zkazila známka 3 či 4 ze slohu.

4. SUČJL upozorňovala na problematickou kombinaci velkého množství útvarů v zadáních a šesti hodnotících kritérií, podle nichž jsou slohy opravovány. Zhruba polovinu těchto kritérií nepovažujeme za zcela objektivní (1A, 1B, 3B). Ukazuje se, že právě v těchto „měkkých kritériích“ byly pravopisně i stylisticky slušně napsaným pracím z nepochopitelných důvodů strženy mnohdy i 2-3 body – celkový součet pak práci, kterou by běžně češtinář hodnotil známkou 1-2, zařadí do kategorie 3-4.

5. Nejvíce byly postiženy úvahy – máme v rukou slušné úvahové texty prakticky bez větších pravopisných a stylistických chyb, v nichž bylo výrazně penalizováno údajné odchýlení od tématu č útvaru. Zarážející je i častá podobnost v hodnocení útvaru (1B) a soudržnosti textu (3B); domníváme se, že tato dvě kritéria se částečně překrývají – obě ostatně výrazně závisí na osobním pohledu hodnotitele.

6. Někteří velmi dobří studenti se hodlají odvolávat, neboť se domnívají, že jejich slohy byly ohodnoceny nekorektně a neprofesionálně. Budou se odvolávat ne kvůli známce, ale kvůli své cti.

7. SUČJL tyto studenty podpoří. Procházíme slohové práce studentů, kteří o odvolání uvažují, a nacházíme v hodnocení slohů závažné a nepochopitelné nejasnosti. V některých případech jsou velmi slušné slohy ohodnoceny i o dva stupně nižší známkou.

Veronika Valíková – 724843356, Hana Vacková – 724874859, Lenka Dohnalová – 736221840