TISKOVÁ ZPRÁVA – Vyjádření SUČJL (Společnost učitelů ČJL) k vyhlášce č. 177/2009 Sb., provázející maturitní novelu – 24. 8. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA - Vyjádření SUČJL (Společnost učitelů ČJL) k vyhlášce č. 177/2009 Sb., provázející maturitní novelu – 24. 8. 2020 Didaktický test z čjl Vítáme zúžení společné části maturitní zkoušky z čjl pouze na didaktický test.

Tisková zpráva ve formátu .pdf ke stažení zde.

TISKOVÁ ZPRÁVA  – Vyjádření  SUČJL (Společnost učitelů ČJL) k vyhlášce č. 177/2009 Sb., provázející maturitní novelu – 24. 8. 2020

Didaktický test z čjl

Vítáme zúžení společné části maturitní zkoušky z čjl pouze na didaktický test.

      Nemáme v případě DT problém s absencí známek, pokud bude zachováno procentuální hodnocení i jasná hranice úspěšnosti. Navrhovali jsme ponechat DT jako testy připouštěcí ke školní maturitě, což se tímto děje.

Profilová část maturitní zkoušky

§ 14 a – Slohová práce z čjl

Ve vyhlášce je stanoven základ – minimálně 4 zadání, rozsah minimálně 250 slov, časová dotace minimálně 110 minut – vše v rukou ředitele školy.

      Z toho vyplývá, že školy budou moci rozšířit rozsah, časovou dotaci i počet zadání a s podobou slohových prací na konkrétních školách dále pracovat.

      Se zněním této části vyhlášky souhlasíme.

§ 14b – Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zůstává zachován maturitní model, který se v posledních deseti letech neosvědčil.  Tuto část vyhlášky považujeme za problematickou a budeme ji v duchu této TZ připomínkovat.

Ředitel školy stanoví školní maturitní seznam (minimálně 60 titulů), žák si tvoří vlastní seznam ke zkoušení (minimálně 20 titulů). Tento systém vede ke dvěma nešvarům:

  1. Maturitní seznamy škol se skládají ze podobných titulů, dochází k jejich zakonzervování, seškrtávání, vytváří se povinná školní četba a studenti přestávají mít povědomí o šíři a barvitosti zejména moderní literatury. Kvůli omezení na jeden titul také přestávají literaturu vnímat v souvislostech.
  2. Studenti se k ústní maturitě učí ze stažených rozborů jednotlivých děl – zkouška je předvídatelná. Předmětové komise i z toho důvodu ponechávají ve školních seznamech tituly, k nimž existují dosažitelné rozbory, a brání se přidávání nových knih. Vede to k unifikaci a formálnosti zkoušky z čjl.

SUČJL navrhuje, aby měli ředitelé i češtináři volnější ruku při tvorbě ústní zkoušky z čjl a mohli kromě školních seznamů nabídnout i jiné možnosti, třeba seznamy třídní nebo tematické celky, vytvořené podle zaměření třídy či školy. Tematické celky obsáhnou neomezené množství děl, každý student může ke zkoušce přinést svůj vlastní, široký seznam literatury, kterou přečetl.

Toto rozvolnění by zabránilo tvorbě povinné četby, stahování rozborů i unifikaci zkoušky a snad by se opět podařilo probudit ve studentech zájem o četbu a literární hodiny ve škole.

Lenka Dohnalová, předsedkyně SUČJL, tel: 736221840
Veronika Valíková, tisková mluvčí SUČJL, tel: 7248433565
Hana Vacková, členka rady SUČJL, tel: 776323610