iDNES.cz: Nedrilovat větnou skladbu, raději psát eseje. Češtináři chtějí změnit výuku

Článek vyšel na webu IDNES.cz:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesky-jazyk-zmena-vyuky-spolek-cestinaru.A210911_093849_domaci_jan

Ve výuce češtiny pro 21. století je podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury potřeba redukovat učení odborných pojmů a větné skladby a naopak se více zaměřit na obsah slohu či podporu individuální četby. Do výuky by se podle kantorů měla zařadit i klasická anglosaská argumentační esej.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury požaduje, aby se na revizi výuky češtiny podíleli především samotní češtináři. „Předmět český jazyk a literatura úpravy potřebuje, ale neměly by to být necitlivé revoluční změny shora, které provedou úředníci, obecní experti na školství či teoretizující akademici,“ uvedla společnost.

U nejmladších žáků je podle SUČJL podstatné, aby se prvňáčci co nejdřív naučili psát a číst jednotlivé znaky písma tak, aby mohli s učitelem komunikovat i na dálku. „Pro nácvik psaní preferujeme jednoduché písmo,“ uvedla mluvčí SUČJL Veronika Valíková.

Ve vyšších ročnících by se podle ní měla učit pravidla pravopisu, tvarosloví a základní větné skladby. Množství pojmů v jazyce, slohu i literatuře by se mělo redukovat. Skladba, tedy určování větných členů a vztahů mezi větami, by se neměla zcela vynechat, ale učit úsporně, sdělila.

Změny by SUČJL chtěla i ve slohu, kde by se podle ní u některých textů měl klást větší důraz na obsah než na formu. Zároveň by se do výuky měla zařadit i klasická anglosaská argumentační esej, která se dá nacvičovat třeba při hodnocení přečtených knih a nyní v českých učebnicích chybí, uvedla společnost.

V literatuře se podle ní v současnosti klade příliš velký důraz na formální rozbory určitého počtu literárních děl, která se vybrala do seznamu četby k maturitě. Studenti stahují rozbory z internetu nebo s nimi obchodují.

Nápravu by podle SUČJL měla přinést výraznější orientace na moderní a světovou literaturu, individuální i společnou četbu, dramatizaci textů či psaní úvah na základě přečteného. Požadavky by podle Valíkové měly odpovídat zaměření žáků a jejich věku.

Ministerstvo školství na začátku září ustanovilo expertní panel, který v nadcházejících měsících připraví velkou revizi učiva pro základní školy. V expertním panelu budou zástupci ředitelů, učitelů, školských asociací, zaměstnavatelů, vysokoškolských fakult, školní inspekce či Národního pedagogického institutu.

Nový rámcový vzdělávací program, který vymezuje minimum pro náplň učiva, by měl vzniknout v následujících dvou letech. Do debaty o jeho proměně se podle ministerstva bude moct zapojit i veřejnost. Již dříve úřad avizoval, že se vzdělávací plán seškrtá a modernizuje.

Autoři: ČTK, jan

Článek vyšel na webu IDNES.cz:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesky-jazyk-zmena-vyuky-spolek-cestinaru.A210911_093849_domaci_jan