Veronika Valíková: Jeden CERMAT vládne všem

Situace je nepřehledná, velké vládní strany se navzájem viní z korupce a tunelářství a novináři „kvůli nestrannosti“ mlčí o organizaci, která diktuje češtinářům v celé republice, co mají učit. Přitom Cermat má dnes v rukou prakticky veškeré směrování češtiny (a nově i matematiky). Didaktické testy k přijímacím zkouškám i ty maturitní dávají učitelům jasnou informaci, čemu se mají prioritně věnovat a co mohou vynechat. 

V češtině jsou SŠ orientovány na práci s konkrétním textem a na pojmy a termíny z literární teorie, historie a jazykovědy. Češtináři jsou tak mnohem více nuceni věnovat se naukám o jazyku a literatuře než jazyku v praxi a literatuře v její konkrétní podobě (čtení textů kvůli hledání významových rovin a jejich interperetaci, rozhovory a úvahy o knihách, tématech, jednání postav). Psaní slohových prací provází výrazný apel na formu – funkční styl a slohový postup, který student zvolí. Při ústním zkoušení se odehrává tzv. analýza textu, jež mnohé „nečtenáře“ vede k tomu, že biflují z internetu rozbory dvaceti děl, které si vyberou ze školního seznamu četby. 

Každý rok Cermat přitáhne šrouby – ztíží o malý stupínek didaktické testy a přidá češtinářům nějakou další administrativní zátěž či prosadí další centralistický krok. Struktura organizace je nepřehledná a zřejmě letadlová (systém školení, jimiž jsme prošli a na něž jsem opakovaně zvána, tomu nasvědčuje – školitelé či tutoři mají pod sebou skupiny učitelů a nad sebou vyšší instanci). Nevím, kdo konkrétně stojí za kterými úkony, neznám jména většiny spolupracovníků Cermatu (pouze vím, že jsou ve spojení s ústavy pro jazyk český a pro literaturu a jistě i s některými VŠ). Spolupracovníky Cermat hledá mezi učiteli i studenty pedagogických oborů – opět málokterý přizná, že se podílí na vymýšlení testů či opravování slohů. K současnému modelu maturity z ČJL se hlásí i Asociace středoškolských češtinářů, zatímco Společnost učitelů ČJL volá po revizi a češtinářské diskusi.

Mnohokrát se v médiích propíralo, že maturita z ČJL je velice drahá. Kdysi jsem počítala, kolik obyčejných kancelářských papírů vychází na jednoho studenta. Jen didaktický test měl letos 13 stran A4, přidejte průvodky, záznamové archy.  Dalších asi 10 stran spolkne písemná práce. Vytištění 150 maturitních karet dvojmo či trojmo každý rok, protože jsme je několikrát museli na příkaz shora předělat. K tomu připočtěte 250 milionů za tiskárny, které se musí uživit, ostrahu beden a bedny samotné, úložné prostory, nová a nová školení, logistiku atd… něco málo zbude i na centrální hodnotitele a tvůrce testových úloh.

Nevím, kdo tenhle projekt ve skutečnosti vymyslel. Mohu se jen domýšlet. Cermat úkolovali i ministr Dobeš a ministr Fiala, který jediný dokázal jeho aktivity osekat a na krátký čas nechal češtinu vydechnout – pravděpodobně proto, že ji vystudoval. V posledních letech se však vyučování rodného jazyka v celé zemi pomalu přizpůsobuje jedné organizaci, která diktuje, řídí a rozhoduje, co patří do výuky ČJL. Jestliže totiž v katalogu požadavků a seznamu autorů a směrů k DT jsou S. K. Neumann, anafora, řeč polopřímá a epizeuxis, a chybí K. Poláček,  E. Rostand i J. R. R. Tolkien,  mají na SOŠ a učilištích plné ruce práce, aby všechny jmenované autory a směry do studentů „nacpali“, a na víc jim nezbude čas ani energie. Úroveň češtiny se celostátně nezvedne – naopak, gymnázia už doplácejí na to, že politici JEJICH maturitu zcentralizovali a přizpůsobili odborným školám.

Za vlády ministryně Valachové se cermatí šrouby utáhly k nesnesení. Každý rok, za pochodu, se češtináři dozvídali nová pravidla a nařízení. Navíc mám oprávněné podezření, že MŠMT samotný obsah maturity z ČJL příliš nezajímá.

Nechci, aby v současné nepřehledné situaci dostala čeština zase na frak. Aby se stala rukojmím mezi rozhádanými stranami. Babiš nebabiš, sobotka nesobotka, chci, aby se politici i novináři problému maturity z ČJL věnovali, protože je důležitý. Aby ho třeba „neodpinkli“ v obavě, že když šlápnou na krk Cermatu a MŠMT, potažmo paní ministryni, poškodí ČSSD, která bojuje s ANO.

Češtináři a české školy nepotřebují centrálně řídit a vodit za ruku. V tomto smyslu se obejdou i bez politiků.

Ale pokud jedna centralistická a neprůhledná organizace řízená politiky poničí vyučování rodného jazyka od základních škol až po maturitu, zasáhne to myšlení celé generace a důsledky ponese celá společnost.

Děkuji za pochopení.

Text upraven pro Českou školu
Další texty Veroniky Valíkové na téma maturit naleznete v rubrice Škola a maturita.