Tisková zpráva: DĚKUJEME ZA NÁVRAT SLOHU A ÚSTNÍHO ZKOUŠENÍ ZPĚT DO ŠKOL

Společnost učitelů ČJL vítá, že Parlamentem ČR prošel a prezidentem byl podepsán vládní návrh novely, která vrací maturitní slohové práce a ústní zkoušku z ČJL zpět do kompetence škol a státu ponechá jen didaktické testy.

Tisková zpráva ve formátu .pdf ke stažení zde.

Společnost učitelů ČJL vítá, že Parlamentem ČR prošel a prezidentem byl podepsán vládní návrh novely, která vrací maturitní slohové práce a ústní zkoušku z ČJL zpět do kompetence škol a státu ponechá jen didaktické testy.

Jsme přesvědčeni, že tyto změny pomohou vrátit hodinám ČJL smysl a otevřou nové možnosti, jak studenty zasvěcovat do tajů jazyka i literatury. Od zavedení státní maturity získala zkouška z češtiny pod vlivem stále nových centrálních zásahů velmi formální ráz a stala se zčásti souhrnem pojmů, definic a analýz. Maturitní model se samozřejmě promítal i do školní praxe a ztěžoval češtinářům jejich základní práci – naučit studenty slušně mluvit, psát, přemýšlet v souvislostech a probudit v nich lásku k literatuře i rodnému jazyku

Zatím neznáme vyhlášku, která novelu provází, předpokládáme, že první rok zejména ústní zkouška velkou změnu neprodělá. Doufáme však, že v dalších letech odpadnou byrokratická opatření, která maturitu z ČJL svazují (unifikované školní seznamy maturitní četby, formální rozbor dvaceti děl) a že školy dostanou příležitost postavit si ústní zkoušku i slohové práce podle profilu absolventů a na základě zkušeností a kreativity svých učitelů.

Různost a konkurence školám, studentům i učitelům jistě prospějí a ukážou cesty, které vzbudí v současné generaci vztah k rodnému jazyku a pomohou jí pochopit literaturu celistvěji a v souvislostech.

Za společnost učitelů ČJL:

Lenka Dohnalová, předsedkyně SUČJL, 736221840

Veronika Valíková, tisková mluvčí SUČJL, 724843356

Hana Vacková, členka výkonné rady SUČJL

4. 7.  2020