Státní maturita z ČJL je přebujelý centralizovaný kolos, výsledky nepřináší (Zpráva z konference)

Současný model maturity z českého jazyka a literatury je nevyhovující. Je zbytečně finančně náročný, pro učitele představuje velikou administrativní zátěž, pro studenty není zásadním přínosem. Spíš naopak – pod vlivem posledních změn jsou učitelé nuceni škrtat v maturitních seznamech četby a věnovat se v mnohem větší míře zbytečným pojmům a mnohdy přežitým formálním rysům jazyka. Shodla se na tom většina účastníků konference Společnosti učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL), která se konala dne 11. listopadu v Olomouci.

Konference začala v 10.00 přednáškou Mgr. Jiřího Hrabala, PhD.O povaze literárních pojmů a jejich smyslu pro výuku literatury (pan doktor není příznivcem přemnožení anafor a epizeuxí v didaktických testech), pokračovala seminářem docentkyPhDr. Boženy Bednaříkové Četl Heina, nebo Heineho? aneb Jak se skloňují cizí vlastní jména v češtině.Následoval workshop V. Valíkové O archetypálních tématech v literatuře a příspěvek K. Lippmanna Výuka literatury na SŠ se zřetelem ke smyslu vzdělání, který přečetla L. Dohnalová.

O. Botlík se s námi propojil pomocí informačních technologií a hovořil o struktuře gramatických chyb ve slohových pracích maturantů. Došel k názoru, že ve vypravováních je více chyb především proto, že jsou delší než práce jiných žánrů (zpráva, popis, dopis), což jen podepřelo náš dlouhodobý názor, že by v rámci didaktických testů měla být otevřená úloha – jasný strukturovaný útvar, který bude možné opravit objektivněji – a zadávání i opravování slohů by měl stát vrátit učitelům.

Odpolednejsme hovořili o problémech, které jsou v posledních letech spojeny se státní maturitouz ČJL. Panovala shoda, že my i naši studenti jsme kritičtí nejen centrálnímu opravování slohů (především k systému kritérií, sčítání bodů a neprůhlednému způsobu hodnocení), ale i k systému a předepsané formě zkoušení ústního (novinka posledních let, centralizovaná školní maturitní četba, vede ke škrtání titulů, seznam pětadvaceti bodů zase ke zformalizování zkoušky).

Z naší diskuse vyplynulo, že stanovisko SUČJL ke státní maturitě se nemění:

Nechť si stát (MŠMT) ponechá kontrolu nad maturitními testy (případně je rozšíří o jasný strukturovaný útvar, který bude možné centrálně opravit); zadávání a hodnocení slohových prací i ústní zkoušení by mělo být vráceno do kompetence škol.