Hana Vacková: Situace kolem nás je teď jednou velkou učebnicí

Naše spolupředsedkyně a učitelka Hana Vacková přemýšlí, proč jsou pro studenty těžko pochopitelná slova jako čest nebo odpovědnost. Život kolem nás se v současnosti stal jednou velkou učebnicí občanské výchovy. Povede k lepšímu pochopení hodnot, které učitelé mají v hodinách občanské výchovy studentům vštěpovat?

Článek vyšel na webu Zelení – Olomoucký kraj dne 24. 3. 2020 (odkaz)


Naše spolupředsedkyně a učitelka Hana Vacková přemýšlí, proč jsou pro studenty těžko pochopitelná slova jako čest nebo odpovědnost. Život kolem nás se v současnosti stal jednou velkou učebnicí občanské výchovy. Povede k lepšímu pochopení hodnot, které učitelé mají v hodinách občanské výchovy studentům vštěpovat?

Jsme podle odborníků teprve na prahu epidemie a už to sem tam vře. Učitelé přetěžují, nepřetěžují, někdy dělají rodičům doma třetí směnu. Paradoxem je, že mnozí rodiče mají teprve teď možnost zjistit, co všechno se děti ve škole učí…

Když jsem na začátku letošního školního roku začala v občanské výchově se slovem čest a doslova si zoufala, že nikdo napříč od primy do oktávy si s tímto slovem neví moc rady a že si dokonce neví rady ani se spoustou dalších abstraktních slov jako je například odpovědnost. Doslova jsem si zoufala. Pak mě napadlo pustit žákům filmy jako Síla lidskosti, z knihovny Václava Havla seriál Každý může změnit svět a situace se hodně pootočila. Dokonce dramaticky k lepšímu.

Když teď přemýšlím, jako učitel základů společenských věd, jak to udělat, abych děti nepřetížila a zároveň je nenechala úplně plavat, jsem v komplikované situaci, prioritní jsou úplně jiné předměty.

Přesto ovšem život sám a vše kolem nás na dvě uvedená abstraktní slova dává mocnou odpověď.

Srdcaři šijí roušky, chodí na nákupy, pomáhají, kde se dá. Ale i ti, co odpovědně dodržují karanténu a pokyny, jsou nutní. Měli by pečovat o sebe, protože až jednou nastoupí do svých škol, budou to oni, kdo ponesou osudy svých žáků na svých ramenou. A aby mohli pomáhat a zachraňovat, musí být sami v dobré formě.

A tak mi z toho pro občanskou výchovu vyplývá jediné – v tuto chvíli se sám život kolem nás stal jednou velkou učebnicí občanské výchovy. Když budou děti a studenti dobře pozorovat a vezmou si příklad z lidí kolem nás, snad už bych příští školní rok nemusela mít tak velký problém jako v letošním školním roce.

Co z toho vyplývá pro dospělé? Zkuste dodržovat rady, starejte se o své duševní zdraví i zdraví vašich blízkých a učebnice občanské nauky se svými dětmi nemusíte otvírat. S jedinou výjimkou, a tou je kritické myšlení, nepodléhání fake news a hoaxům a šíření poplašných zpráv.

Psáno především pro mé milé třídy, které umí dobře psát, skvěle pozorovat a kriticky myslet, protože i mně už začínají chybět…