Jiří Lukáš: Zpráva o odtajnění. (Vystupovat proti nesmyslnosti počínání některých institucí má smysl)

Článek vyšel na stránkách Česká škola (odkaz).

Otázka smyslu by měla být v souvislosti se vším, co se týká státní maturity, centrální. Před nedávnem jsem se na České škole v článku Hodnocení maturitních slohů stále v utajení pozastavoval nad tím, proč Cermat nesmyslně odmítá zveřejnit materiály, podle kterých centrální hodnotitelé opravují maturitní písemné práce (slohovky). Lze přece považovat za normální a oprávněné, aby zájemci měli možnost seznámit se s tím, jak hodnotitelé hodnotí. Z mnoha různých důvodů, o kterých mimo jiné pojednává výše zmíněný článek. Dalo by se snad i očekávat, že Cermat takovéto informace bude zveřejňovat automaticky. Proč to nedělá, je těžko pochopitelné. Jeho důvěryhodnost a také důvěryhodnost státních maturit se tímto způsobem zcela jistě nezvyšuje.

Ve jmenovaném článku jsem také psal, jak paní Lukášová od 14. srpna 2017 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím usilovala o zveřejnění uvedených materiálů. Nyní, téměř po roce, je Cermat na svých stránkách odtajnil. Zde, na nepříliš viditelném místě. Pro přípravu ke státní maturitě z českého jazyka a literatury či pro diskuzi o ní jsou tu informace bezesporu přínosné.

Závěrem jedno pozitivní zjištění: Je to vyčerpávající, často se to nepodaří, ale přesto – vystupovat proti nesmyslnosti počínání některých institucí má smysl.