Zpráva o konferenci SUČJL

Zpráva o konferenci SUČJL konané dne 6. 6. 2015 v Olomouci

Dne 6. 6. 2015 se v Olomouci uskutečnila jednodenní konference Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Akci finančně podpořil Magistrát města Olomouce.

Dopolední program tvořily velmi inspirativní přednášky a následné diskuze. Téma   „YouTubeři jako mluvní vzory“ prezentoval PhDr. Ondřej Bláha z katedry bohemistiky FF UP Olomouc. Velmi zajímavý výzkum na téma „Můžeme věřit TV zpravodajství?“ představila doc. Božena Bednaříková, rovněž z katedry bohemistiky FF UP Olomouc. Spolu se svými kolegy a studenty se zabývala jazykovými prostředky, jež mají schopnost narušit kvalitu informace. Téma dyslexie a dysgrafie otevřel zástupce vedoucího katedry psychologie FF UK Václav Mertin, autor mnoha  populárních publikací a učebnic.

Odpolední program pokračoval Valnou hromadou SUČJL, volbou výkonné rady a živou diskuzí, která reflektovala většinu palčivých témat: kvalitu a rozsah výuky ČJL, neustálé změny v koncepci státní maturitní zkoušky, potřebu provázanosti výuky ČJL na jednotlivých stupních vzdělávání.  Členové si také odhlasovali výši členského příspěvku (200 Kč).  Posílejte jej prosím na účet SUČJL: 23000748415/2010, do zprávy pro příjemce napište prosím členský příspěvek, jméno a příjmení. Tento účet je transparentní, můžete si tedy svou platbu ověřit na našich webových stránkách pod záložkou Kontakt.

Konference zaznamenala mnoho ohlasů jak ze strany účastníků, tak ze strany přednášejících. SUČJL věří, že se jí podařilo založit tradici takovýchto setkání.

 

Výkonná rada:

Dagmar Benovičová
Lenka Dohnalová (předsedkyně SUČJL)
Gabriel Juchelka
Hana Vacková
Veronika Valíková
Stanislav Zajíček

Zpráva o konferenci ve formátu .docx ke stažení zde.